Van loondienst naar eigen bedrijf

Van loondienst naar eigen bedrijf

Wilt u uw werknemer helpen ondernemer te worden? Dan kunt u een outplacementtraject van Motivity inzetten. Of uw medewerker nu boventallig is of gere-integreerd moet worden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Wanneer uw medewerker een eigen bedrijf verkiest boven loondienst, dan kan Motivity u en uw medewerker in dit traject bijstaan.

In een intakegesprek bij uw medewerker thuis of bij u op de bedrijfslocatie, maken we nader kennis. De ondernemersadviseur bespreekt de ontstane situatie en vraagt de medewerker naar zijn wensen en doelen. Eventueel kan de adviseur al direct dringende vragen beantwoorden. Tijdens het gesprek wordt bekeken wat Motivity voor u en uw medewerker kan betekenen.

Begeleidingstraject naar ondernemerschap

Op basis van het intakegesprek en in overleg met u, ontvangt u een offerte voor een begeleidingstraject op maat. Hierin is duidelijk opgenomen wat u en de aanstaande ondernemer van ons mogen verwachten. Na uw goedkeuring helpen wij de medewerker om op een duurzame manier ondernemer te worden.

Wet Poortwachter bij begeleiding zieke werknemer

Wanneer u te maken heeft met een zieke werknemer, dan is de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing. Hierin is vastgelegd dat zowel van uw werknemer, als van u als werkgever, inspanningen worden verwacht om de werkhervatting van uw medewerker te bevorderen. Rekening houdend met de eventueel ontstane beperkingen bij uw werknemer, kan outplacement naar ondernemerschap de beste manier zijn uw medewerker te re-integreren. Motivity heeft ervaring met het begeleiding van aanstaande ondernemers met een beperking. Onze outplacementtrajecten vinden dan ook plaats binnen de kaders van de Wet Poortwachter. Zo voorzien wij u van alle benodigde rapportages voor het re-integratiedossier dat u als werkgever moet opbouwen.

Meer weten over onze outplacementtrajecten? Neem contact op met Motivity.

Taxibedrijf loopt als een geoliede machine

Taxibedrijf loopt als een geoliede machine

Karel Scherpenhuizen verwierf een plaats in de dynamische taxibranche van Rotterdam en vervoert sinds oktober 2011 passagiers in zijn ‘groene’ Skoda Fabia.

Lees meer »

Motivity's opdrachtgevers

Motivity heeft een aardig aantal opdrachtgevers met diverse hulpvragen; gemeenten en Zelfstandigenloketten roepen regelmatig de hulp van Motivity in.

Lees meer »
Bewijs voor kwaliteit

Bewijs voor kwaliteit

Motivity scoort positief op alle aandachtsgebieden van het Blik op Werk Keurmerk.

Lees meer »