Bijstandverlening voor zelfstandigen 2004

Bijstandverlening voor zelfstandigen 2004

Starters en gevestigde ondernemers kunnen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstand voor zelfstandigen (Bbz 2004). Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waarin u woont. Bent u bijstandsgerechtigd en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u ondernemer en verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor deze regeling.

Het Besluit bijstandsverlening voor zelfstandingen is er voor:

  • Startende ondernemers
  • Gevestigde ondernemers met tijdelijke financiële problemen
  • Oudere ondernemers (55-plus) met een niet-levensvatbaar bedrijf
  • Ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen

Lening voor starters en gevestigde ondernemers

De sociale dienst van uw gemeente kan u als startende ondernemer een bedrijfskapitaal verstrekken van maximaal € 35.677 (per 1 juli 2017). Dit is een rentedragende lening (starterskapitaal). Hiermee kunt u bijvoorbeeld machines en voorraden aankopen, maar ook aanloopkosten financieren of bestaande schulden aflossen. Als het voortbestaan van uw levensvatbare bedrijf gevaar loopt, kunt u als gevestigd ondernemer in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Het maximumbedrag dat u kunt ontvangen is € 193.784 (per 1 juli 2017). Ook dit is een rentedragende lening.

Uitkering voor levensonderhoud

Wanneer de inkomsten uit uw bedrijf onder het bijstandsniveau liggen, kan uw inkomen maximaal 36 maanden worden aangevuld tot bijstandsniveau. Na deze periode kunt u verlenging krijgen als u uw bedrijf vanwege medische of sociale redenen niet volledig kunt voeren. Deze (aanvullende) uitkering ontvangt u in eerste instantie als een renteloze lening. Achteraf wordt bekeken of uw bedrijf voldoende winstgevend is om de uitkering geheel of gedeeltelijk terug te kunnen betalen.

Voorwaarden Bbz

Na bijstandsverlening moet er sprake zijn van een levensvatbaar bedrijf. Dit houdt in dat uw inkomen uit het bedrijf (eventueel aangevuld met ander inkomen) voldoende moet zijn om in het levensonderhoud te voorzien en het bedrijf in stand te houden. Daarnaast geldt dat er:

  • minimaal 1.225 uur per jaar in de onderneming wordt gewerkt;
  • geen hulp via een bank of borgstellingsfonds meer mogelijk is.

Of lees de brochure Bijstandverlening voor Zelfstandigen van SZW (PDF).

Vloerenbedrijf met grandeur

Vloerenbedrijf met grandeur

Van het leggen van parketvloeren gaan de ogen van René du Bois sprankelen. In 2010 nam hij het heft in eigen hand en startte vloerenbedrijf Grandeur Parket.

Lees meer »

Motivity's opdrachtgevers

Motivity heeft een aardig aantal opdrachtgevers met diverse hulpvragen; gemeenten en Zelfstandigenloketten roepen regelmatig de hulp van Motivity in.

Lees meer »
Bewijs voor kwaliteit

Bewijs voor kwaliteit

Motivity scoort positief op alle aandachtsgebieden van het Blik op Werk Keurmerk.

Lees meer »