• Kwaliteitskeurmerk Blik op Werk

  Kwaliteitskeurmerk Blik op Werk

  Motivity was in 2006 het eerste in zelfstandig ondernemerschap gespecialiseerde re-integratiebedrijf dat beschikte over het Blik op Werk Keurmerk. Een kwaliteitskeurmerk biedt u als klant of opdrachtgever een garantie voor goede dienstverlening. Wij voldoen jaarlijks ruimschoots aan de, aan het keurmerk, gestelde normen.

  Vanaf 2006 voldoet Motivity jaarlijks ruimschoots aan de normen die worden gesteld aan het keurmerk Blik op Werk. In de externe audits toetst TÜV Nederland ons op de aandachtsgebieden: doorlooptijden, eindresultaten, kwaliteit en ontwikkeling van de medewerkers, organisatie en tevredenheid. Tot op heden scoorden we op deze aandachtsgebieden steeds positief.

  Resultaten

  Wij realiseerden een plaatsingspercentage van 94% over de laatste rapportageperiode van Blik op Werk (audit 2016). Hiermee voldoen we ruimschoots aan de norm die door het keurmerk wordt gesteld. Dit plaatsingspercentage wordt berekend over trajecten die we in 2015 hebben afgerond.

  Doorlooptijden

  Binnen een gemiddelde doorlooptijd van 290 dagen na akkoord op het begeleidingstraject, realiseren we een plaatsing in zelfstandig ondernemerschap. Dit betekent dat een klant voldoet aan de plaatsingscriteria, en dus reeds voor minimaal voor de helft van zijn belastbare uren per week in de onderneming heeft gewerkt. Deze doorlooptijd wijkt slechts 1 tot 2 maanden af van de in benchmark gemeten trajecten naar regulier werk van collega re-integratiebedrijven. Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap kent daarmee een vergelijkbare doorlooptijd als bij plaatsing in regulier werk.

  Privacy- en klachtenreglement

  De aanwezigheid van een privacyreglement en een inschrijving van de gegevensverwerking bij het College Bescherming Persoonsgegevens zijn een norm waaraan iedere keurmerkdeelnemer moet voldoen. Ook Motivity voldoet aan deze norm. Er is een goed privacyreglement geïmplementeerd. Hetzelfde geldt voor het klachtenreglement. Klachten die bij ons binnenkomen handelen we altijd snel en correct af.

  Alle hier genoemde gegevens zijn gebaseerd op de resultatenrapportage Blik op Werk Keurmerk, meetperiode 2015.

  Voor meer informatie over het keurmerk Blik op Werk, kunt u terecht op www.blikopwerk.nl.

   

  Vloerenbedrijf met grandeur

  Vloerenbedrijf met grandeur

  Van het leggen van parketvloeren gaan de ogen van René du Bois sprankelen. In 2010 nam hij het heft in eigen hand en startte vloerenbedrijf Grandeur Parket.

  Lees meer »

  Motivity's opdrachtgevers

  Motivity heeft een aardig aantal opdrachtgevers met diverse hulpvragen; gemeenten en Zelfstandigenloketten roepen regelmatig de hulp van Motivity in.

  Lees meer »
  Bewijs voor kwaliteit

  Bewijs voor kwaliteit

  Motivity scoort positief op alle aandachtsgebieden van het Blik op Werk Keurmerk.

  Lees meer »