Nieuws

Gemeente Breda geeft startsein Servicepunt Starters en Ondernemers

Het College van de gemeente Breda zet de komende jaren in op goede condities voor succesvol en innovatief ondernemerschap. Mede daarom is Motivity ingeschakeld om via een Interim Projectleider te adviseren en te ondersteunen in de tot stand koming van een Servicepunt Starters en Ondernemers. Cees Meeuwis, wethouder van Sociale Zaken en Welzijn gaf op 15 juli 2010 het startsein.

Vanuit Werkplein Breda stroomlijnt het Servicepunt Starters en Ondernemers vanaf 1 januari 2011 de dienstverlening die wordt geboden door Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Breda en haar partners aan startende en gevestigde ondernemers. De doelen van het Servicepunt zijn bevestigd door de gemeente Breda, het UWV WERKbedrijf, de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap en de Microfinancieringsbank Qredits. Motivity levert een Interim Projectleider om de gemeente Breda te adviseren en ondersteunen in de realisatie van het Servicepunt.

Opening microfinancieringsondernemerspunt Werkplein Breda

Op 15 juli is naast het startsein voor een operationeel Servicepunt ook het Microfinancieringsondernemerspunt geopend. Dit werd gedaan door de wethouder in samenwerking met mevrouw M. de Boer, directeur van de Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap. Vanuit het Werkplein Breda zorgen het MF-ondernemerspunt en het Servicepunt Starters en Ondernemers voor een verbetering van het Bredase ondernemersklimaat en een extra impuls aan starters. "Ook het coalitieakkoord zet in op ondernemerschap en wil ruimte bieden aan jong ondernemerschap. Het ondernemerschap zie ik daarbij als volwaardig re-integratie-instrument", aldus wethouder Meeuwis.

Inwoners Breda met een bedrijfsidee

Het Servicepunt, ondergebracht bij het Werkplein Breda, is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Breda met een bedrijfsidee én de ambitie om een eigen bedrijf te starten. Het Servicepunt zoekt actief en persoonlijk naar onbenut potentieel in de Bredase wijken Haagse Beemden, Heuvel en Hoge Vucht en richt zich op starters en gevestigde ondernemers. De samenwerkende partijen leveren vanuit dit punt hun bijdragen aan het verder stroomlijnen van de bestaande dienstverlening vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid en haar partners, waaronder adviseren van ondernemers over onderwerpen als arbeidskrachten en mogelijkheden voor krediet en uitkering. Ook dienstverlening aan gevestigde ondernemers met problemen behoort tot het takenpakket van het Servicepunt.

Aanscherpen ondernemingsplan of aanvragen microkrediet

Bij het Microfinanciering-ondernemerspunt werken verschillende lokale organisaties samen om de startende of gevestigde ondernemer te adviseren over het beoordelen en het aanscherpen van een ondernemingsplan of het aanvragen van een microkrediet. Dit gebeurt voorafgaand aan de financieringsaanvraag bij een reguliere bank of de Microfinancieringsbank Qredits (tot maximaal € 35.000). Qredits is de handelsnaam van de Stichting Microkrediet Nederland en is een initiatief van een aantal banken en de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een coach die hulp kan bieden ná de start van het nieuwe bedrijf.

drs. D. Laman Trip, voorzitter van de Raad voor Microfinanciering

Microfinanciering in Nederland

Voorheen bleek het moeilijk voor ondernemers om kleine leningen af te sluiten bij een bank. Daarom is in 2007 de Raad voor de Microfinanciering opgericht. De raad heeft tot taak microfinanciering in Nederland te stimuleren door kennisuitwisseling en door bekendheid te geven aan initiatieven. De heer drs. D. Laman Trip, voorzitter van de Raad voor Microfinanciering, onderstreepte het belang van de opening van dit Bredase ondernemerspunt. In april 2010 zijn de taken van microfinanciering ondergebracht bij de nieuwe Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland.

Versterken ondernemersklimaat in Brabant

De initiatieven van de gemeente Breda sluiten aan op het provinciaal bestuursakkoord 2007-2011. Daarin wordt ingezet op het versterken van het ondernemersklimaat in Brabant en op het gericht geven van een extra impuls aan startende ondernemers.

Taxibedrijf loopt als een geoliede machine

Taxibedrijf loopt als een geoliede machine

Karel Scherpenhuizen verwierf een plaats in de dynamische taxibranche van Rotterdam en vervoert sinds oktober 2011 passagiers in zijn ‘groene’ Skoda Fabia.

Lees meer »

Motivity's opdrachtgevers

Motivity heeft een aardig aantal opdrachtgevers met diverse hulpvragen; gemeenten en Zelfstandigenloketten roepen regelmatig de hulp van Motivity in.

Lees meer »
Bewijs voor kwaliteit

Bewijs voor kwaliteit

Motivity scoort positief op alle aandachtsgebieden van het Blik op Werk Keurmerk.

Lees meer »