Begeleid re-integreren naar ondernemerschap

Begeleid re-integreren naar ondernemerschap

Heeft uw klant een PW-uitkering en een ondernemingsidee? Wil hij begeleiding bij de re-integratie naar zelfstandige arbeid? Meld hem dan aan voor een begeleidingstraject naar ondernemerschap. Dit traject bestaat uit drie fasen en is erop gericht dat uw klant zichzelf weer kan voorzien in het eigen inkomen. Er zijn ook mogelijkheden voor gevestigde ondernemers.

Wanneer uw klant (slechts) een idee heeft voor een op te zetten onderneming, maar het nog niet helemaal heeft uitgewerkt, kan een begeleidingstraject hem helpen ook daadwerkelijk ondernemer te worden. Duurzaam ondernemerschap is daarbij het uitgangspunt. Een begeleidingstraject kent drie fasen:

  1. Assessment
  2. Voorbereidingsperiode
  3. Begeleiding na de start

1. Assessment

In deze fase onderzoeken we of zelfstandige arbeid de kortste weg is naar werk en of het reëel is dat uw klant daarmee uiteindelijk in het eigen levensonderhoud kan voorzien. We testen de ondernemersvaardigheden en -competenties van de klant en bekijken het Curriculum Vitae. Het inschatten van de levensvatbaarheid van het idee van de klant doen we onder andere via een zelf ontwikkelde vragenlijst ‘Idee eigen bedrijf'. Een concept-ondernemingsplan kan eventueel ook als input gelden. In een persoonlijk gesprek bij de klant thuis of bij de gemeente, wordt alles doorgesproken. Hieruit volgt een re-integratieplan bij een positief advies, of een adviesrapportage bij een negatief advies.

2. Voorbereidingsperiode

Wanneer de eerste fase met een positief advies wordt afgesloten, helpen we de klant om ondernemer te worden. Samen maken we afspraken over de te nemen stappen om feitelijk te kunnen starten. Onderdeel van deze fase is het opstellen van een gefundeerd ondernemingsplan. Op basis daarvan besluit uw klant, met de adviseur van Motivity, of de onderneming wel of niet van start gaat. De verdere begeleiding is doelgericht en praktisch. Ingewikkelde begrippen en onderwerpen, zoals methodes van marktonderzoek en doelgroepbenadering, leggen we eenvoudig en praktisch uit. De adviseur motiveert en stimuleert de klant en houdt in persoonlijke bezoeken steeds de vinger aan de pols. Indien nodig zal de klant in deze fase een voorbereidingskrediet aanvragen. De fase wordt afgesloten met de Bbz-aanvraag.

3. Begeleiding na de start

Juist tijdens de startfase is het belangrijk dat de klant het gevoel heeft er niet alleen voor te staan. Deze fase is dan ook het belangrijkste onderdeel van het begeleidingstraject. Want het bedrijf voor de lange termijn succesvol maken, is een zware opgave. Er wordt naar gestreefd dat er zo snel mogelijk sprake is van een levensvatbaar bedrijf en onafhankelijkheid van de uitkering voor het levensonderhoud. Tijdens het nazorgprogramma van minimaal zes maanden werken we vooral aan de ontwikkeling van de ‘nieuwe' ondernemer, het beantwoorden van startersvraagstukken, het zorgen voor continuïteit en het controleren van de ondernemers- en ondernemingsdoelstellingen.

Direct meer weten over onze begeleidingstrajecten? Neem dan contact op.
Of lees meer over de begeleiding van gevestigde ondernemers.

Met ondernemerschap ging wens in vervulling

Met ondernemerschap ging wens in vervulling

Met de overname van rijwielhandel De Bolderkar ging voor Peter Driessen een wens in vervulling. Motivity B.V. hielp hem.

Lees meer »

Motivity's opdrachtgevers

Motivity heeft een aardig aantal opdrachtgevers met diverse hulpvragen; gemeenten en Zelfstandigenloketten roepen regelmatig de hulp van Motivity in.

Lees meer »
Bewijs voor kwaliteit

Bewijs voor kwaliteit

Motivity scoort positief op alle aandachtsgebieden van het Blik op Werk Keurmerk.

Lees meer »