Resultaat van beleidsadvies

Resultaat van beleidsadvies

Wist u dat Motivity al jaren adviseert in uiteenlopende ondernemersbeleidsvraagstukken? Gemeenten, provincies, banken, agentschappen en ministeries waaronder Economische Zaken zetten onze expertise in om beleid te vormen om ondernemerschap te stimuleren. Met ons advies in beleidszaken zijn reeds mooie resultaten geboekt.

De inzet van onze expertise heeft reeds geleid tot vruchtbare samenwerkingen met beleidsmakers. Zo boekten we positieve resultaten bij:

Ondernemersloketten regio Breda

De gemeente Breda (directie Sociale Zaken en afdeling Economische Zaken), Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland en het UWV Werkbedrijf wilden de dienstverlening aan startende en gevestigde ondernemers in de regio Breda verbeteren. Ook wilden zij onbenut ondernemerspotentieel in de wijken bereiken. Om de planvorming van het initiatief verder van de grond te krijgen, is door de gemeente een adviseur aangetrokken van Motivity. De samenwerking heeft geresulteerd in een verbeterd Startersbeleid. Concreet zijn er zogenaamde ondernemersloketten in de wijken geopend waardoor de informatievoorziening voor (startende) ondernemers aanzienlijk is verbeterd. Vanuit deze loketten wordt daarnaast ook actief gezocht naar ondernemerspotentieel.

Pilot Microfinanciering regio Zuidoost Brabant

Op 14 oktober 2008 gaf staatssecretaris Heemskerk van het Ministerie van Economische Zaken het startschot voor de Pilot Microfinanciering. Doel van de pilot was om ondernemerschap te stimuleren door (startende) ondernemers coaching en, waar nodig, ook kredietfaciliteiten te bieden. In samenwerking met de gemeente Eindhoven en het Ministerie van Economische Zaken boden we ondernemers uit de regio's Eindhoven, Den Bosch en Oss deze unieke kans. Per 1 januari 2010 is de Pilot Microfinanciering gesloten voor aanmelding. Het bleek een uiterst succesvolle manier om ondernemerschap te stimuleren. Alle 60 beschikbare plaatsen werden namelijk vergeven.

Met ondernemerschap ging wens in vervulling

Met ondernemerschap ging wens in vervulling

Met de overname van rijwielhandel De Bolderkar ging voor Peter Driessen een wens in vervulling. Motivity B.V. hielp hem.

Lees meer »

Motivity's opdrachtgevers

Motivity heeft een aardig aantal opdrachtgevers met diverse hulpvragen; gemeenten en Zelfstandigenloketten roepen regelmatig de hulp van Motivity in.

Lees meer »
Bewijs voor kwaliteit

Bewijs voor kwaliteit

Motivity scoort positief op alle aandachtsgebieden van het Blik op Werk Keurmerk.

Lees meer »